DIENSTEN

Ik kan u helpen bij…

Juridisch Advies

U hebt een brief ontvangen van de gemeente waarin staat dat u in overtreding bent. Wat nu?

Ik heb ervaring met zowel eenvoudige als complexe handhavingszaken en kan u hierin dus goed adviseren.

Er zijn verschillende opties, zoals een zienswijze indienen, bezwaar maken of in beroep gaan. Welke optie u het best kunt kiezen, hangt af van de specifieke situatie. Daarom gaan we die eerst samen in beeld brengen. Daarna adviseer ik u wat u het best kunt doen. We bespreken wat de eventuele gevolgen kunnen zijn van het gekozen traject. In bezwaar- en beroepszaken kan ik namens u het verweer voeren bij de gemeente of bij de rechtbank.

Mediation

Hebt u een conflict met bijvoorbeeld uw buren of een familielid? Dan kunt u mij inschakelen. Ik help u als onafhankelijk mediator om de impasse te doorbreken en tot een oplossing te komen waar alle partijen tevreden mee zijn. Als mediator zorg ik ervoor dat de betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan. Mijn rol hierin is ervoor te zorgen dat de gesprekken constructief en oplossingsgericht zijn. Mediation is vrijwillig, dus er moet bereidheid zijn bij alle partijen om tot een oplossing te komen.

De mediation start met het ondertekenen van een zogenoemde mediation overeenkomst. Hiermee bevestigen de deelnemende partijen hun inspanningsverplichting. Dit betekent dat alle partijen afspreken dat ze hun best zullen doen om tot een oplossing te komen. De overeenkomst wordt zowel door de mediator als door alle deelnemers ondertekend. Mediation geeft geen garanties op een goede afloop, maar géén mediation resulteert meestal in een uitzichtloze situatie.